В България депозитната система е на дневен ред и може би на една крачка по-напред. България най-сетне също изглежда готова да въведе депозитна система от началото на следващата година, става ясно от думите на заместник-министърът на околната среда и водите Николай Сиджимов в негови изказвания в медиите.

"Ще въведем отново традицията да бъдем отговорни към отпадъците, които отделяме, също така и да допринесем за въвеждането на кръговата икономика. Защото една от причините да се въведат такива системи не е само наказанието, което би следвало, ако ние не рециклираме достатъчно пластмаси, стъкло или метали, а по-скоро отговорността към природата, отговорността към ресурсите на планетата, така че мотивите са в много направления и мисля, че ще се справим."

"Това е най-добрата новина за управлението на битовите отпадъци в България през последните 20 години. Въвеждането на депозит за опаковки от напитки в България е огромна крачка по пътя към кръгова икономика, която ще повиши рециклирането, ще намали драстично замърсяването с този вид отпадъци и ще спести десетки милиони левове обществени средства, които сега се харчат за почистване, изгаряне и депониране на тези опаковки," коментира Евгения Ташева, координатор на екип "Нулеви отпадъци" в екологично сдружение "За Земята".

От 1 февруари в Словакия и Латвия влизат в действие системите за възстановяване на депозити за опаковки от напитки, които ще събират 90% от бутилките и кенчетата за напитки. Така европейските държави, които са въвели подобна система, стават 12, а други 13 държави вече са взели решение да направят това.

При депозитната система купувачът плаща депозит - сума, която получава обратно при връщане на опаковката в магазина. Така потребителите купуват само напитката, а нейната пластмасова, метална или стъклена опаковка вземат временно назаем.

В Словакия депозитът за опаковки за еднократна употреба се прилага за кутии и бутилки от РЕТ пластмаса, а в Латвия - също и за стъклени бутилки с вместимост от 0,1 до 3 литра, съдържащи вода и безалкохолни напитки, бира и други слабо алкохолни напитки. Стойността на депозита е 15 евроцента в Словакия и 10 евроцента в Латвия. И в двете страни местата за връщане са магазините за хранителни стоки с площ над 300 кв.м.

В Латвия да приемат амбалаж са задължени и магазините в селските райони, които са с площ над 60 кв. м, останалите магазини могат да се включат в депозитната система доброволно.

Новост в системата в Словакия е хармонизиран стандарт за цвета на пластмасовите бутилки, за да се рециклират по-добре, а Латвия предприема още по-амбициозна стъпка с въвеждането на стандартна бутилка за многократно пълнене.

За да работи депозитната система добре и у нас според Ташева, тя трябва да отговаря на следните редица условия:

  • Системата за обратно изкупуване трябва да бъде удобна и ясна за потребителите
  • Търговците на дребно да са задължени да приемат обратно всички депозитни опаковки (с изключение на малките търговски обекти);
  • Да се определи подходящо ниво на депозит, което ще стимулира културата за връщане на опаковките в магазина - нито твърде ниско, нито твърде високо;
  • Да включва и опаковки за многократно пълнене в съответствие с целите на ЕС в областта на кръговата икономика и климата;
  • Да включва всички опаковки за напитки от основните материали пластмаса, метал, стъкло и размери от 100 милилитра до три литра;
  • Да гарантира постигането на поне 90% степен на връщане за всеки опаковъчен материал;
  • Да се администрира от централна нестопанска организация за управление на депозити, основана от производителите и търговците на дребно;
  • Да се регламентира в националното законодателство, вкл. задълженията на производителите, задълженията на търговците за обратно приемане и др.

3e-news.net