17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Никаква актуализация на бюджета от отиващия си Парламент! Актуализиран или нов бюджет да приеме новото управление! Първостепенната задача е заплатите на работещите хора да станат, като средните заплати в Европейския съюз, чийто член е България. Работодател, който не може или не желае да плаща такива заплати - приключва бизнеса и си харчи спестеното. Оттам ще дойде нормализацията във всички сфери на обществения живот, а не от измислени актуализации и помощи. Синдикатите, ако реално има такива - да се задействат, а не да са клакьори на управляващите.

Побързайте,цяла България сега вас чака!