Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2018 г. са общо 3.634 млрд. лв. (3.5 на сто от БВП) при 3.332 млрд. лв. (3.4 на сто от БВП) в края на март 2017 година, съобщава БНБ.

В края на първото тримесечие на 2017 г. на годишна база те нарастват с 9.0 процента (301.2 млн. лв.), допълват от Централната банка.

Вземанията по финансов лизинг са 3.437 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2018 г., като на годишна база те нарастват с 7.2 процента (230.7 млн. лв.).

Вземанията по договори за финансов лизинг за товарни и лекотоварни автомобили са 1.146 млрд. лв. в края на март 2018 г., като се увеличават със 5.1 на сто (55.5 млн. лв.) спрямо края на март 2017 година.

В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията по договори за финансов лизинг за леки автомобили са 1.259 млрд. лв. На годишна база те нарастват с 20.3 на сто (212.1 млн. лв.).

Вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 682.8 млн. лв., като нарастват на годишна база с 3.7 на сто (24.4 млн. лв.). /ИС/