В рамките на днешния парламентарен контрол служебният министър на финансите Асен Василев отговори на въпрос относно действия на изпълнителния директор на НАП Румен Спецов при продажба на дялове от компания - негова собственост, през 2016 г.

"Румен Спецов продава фирма "Гранекс Трейдър" ЕООД на 7 април 2016 година. Към датата на продажбата "Гранекс Трейдър" няма задължения към НАП. Няма и връчен акт. Той е връчен на 17 юни 2016 г. неприсъствено. Към този момент Румен Спецов не е бил управител или собственик на дружеството", обясни Василев, цитиран от БТА. 

По данни на Търговския регистър на 16 юни 2015 г. е вписано прехвърляне на всички дружествени дялове на "Гранекс Трейдър" от Мартин Илиев към Румен Спецов, уточни Василев. Той допълни, че по-малко от два месеца след прехвърлянето на дружествените дялове започва ревизията от 10 август 2015 г. с издаването на заповед за възлагане на ревизия. Заповедта е връчена на 23 септември 2015 г. на управителя към тази дата - Румен Спецов, каза още финансовият министър.

"Т.е. два месеца, след като купува фирмата, г-н Спецов влиза в ревизия", коментира Асен Василев. Ревизията обхваща определяне на задължения по реда на ДДС за периода от 1 януари 2014 г. до 31 май 2015 г., както и по корпоративен данък за периода 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. Въпросната ревизия не обхваща периоди, в които Румен Спецов е бил управител или е бил собственик на дружество, а обхваща предишен период, преди той е да управител или собственик, подчерта Василев.

Задълженията и ревизията на фирмата са за периоди, в който Румен Спецов не е бил нито управител, нито съсобственик, уточни Асен Василев.

Депутатът Георги Кадиев, който зададе въпроса към Асен Василев, каза, че към момента на продажбите на дяловете на "Гранекс Трейдър" ЕООД е била в ревизионно производство. Той посочи, че 70 дни след продажбата на дяловете на фирмата, е издаден ревизионен акт на името на новия собственик и управител - Данаил Николов, и е връчен служебно по чл. 32 от ДОПК, който се ползва при ненамирането на лицето на адрес. Според него това означава, че ревизията е започнала в период, в който Румен Спецов е бил управител и собственик на дружеството. Кадиев счита, че Спецов е бил наясно с периодите, които обхваща ревизията, както и с очакваните заключения към момента, в който продава дяловете си на "лице с криминални регистрации". Според народния представител, в резултат на тези действия, фирмата никога не покрива задълженията си и дължи над 1,5 млн. лева на НАП главница плюс лихви. Кадиев попита и на коя дата е издаден ревизионният доклад, който предхожда ревизионния акт. 

Асен Василев му отговори, че и това ще бъде проверено.

"За да се проверят всички факти, ние сме отправили искане към Главна прокуратура да предприемат всички възможни действия, да установят тези факти и, ако има необходимост от предприемането на допълнителни действия или проверки, да ни уведомят, както да уведомят и народните представители", заяви Асен Василев.

Финансовият министър подчерта, че има пълно доверие на Румен Спецов. Според него новият шеф на НАП се справя перфектно и е повишил събираемостта. В личен разговор с министъра Спецов споделил, че е купил фирмата заради притежавания от нея лиценз за продажба на зърно. Но по времето, през което е бил съсобственик, тя не е имала никаква икономическа дейност.