Представители на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ по-рано този месец са изтъкнали необходимостта за по-бързото и по-възможност по-сериозно от очакваното от пазарите повишаване н лихвите, за да бъде контрирана галопиращата инфлация, показват протоколите от срещата в началото на май, разпространени снощи.

Експертите не само за подчертали нуждата за вдигането на лихвите с 50 пункта, но са допълнили, че подобни ходове ще трябва да бъдат направени и на следващите няколко срещи на УФР.

На срещата си на 3-4 май централната банка на САЩ реши да вдигне основните лихви с половин процент и представи план, по силата на който от началото на юни УФР ще започне да намалява натрупаните активи на стойност над 9 трилиона долара и състоящи се най-вече от съкровищни бонове и гарантирани с ипотека ценни книжа.