В днешно време дори самите банки отказват да приемат депозитите ни и ни пренасочват към другите си услуги. В такава ситуация, хората се замислят за алтернатива на спестовната си сметка било то недвижим имот или инвестиционен фонд. Ще ви запознаем с една доста екзотична за страната ни форма на спестяване - инвестицията в изкуство. Важно е да отбележим, че печалбата от изкуството в никакъв случай не е бърза, тя е по-скоро от типа на инвестицията в имот - остава за поколенията.

През изминалата година, която неминуемо ще запомним с избухването на пандемията Covid-19 от 365 планирани световни панаира на изкуството - 61% бяха отменени, 37% се проведоха на живо, а останалите 2% - хибридно. Това е записано в годишния доклад на Art Basel за световните продажби на пазара на изкуство и антики. 

Според данните глобалните продажби на изкуство и антики през 2020 г. достигнаха приблизително 50,1 милиарда долара, което представлява спад от 22% спрямо 2019 година.

Същевременно онлайн продажбите на произведения на изкуството и антики достигнаха рекорд от 12,4 млрд. долара, удвоявайки стойността си спрямо предходната година.

Трите най-големи арт центрове 

САЩ, Обединеното кралство и Китай претърпяха спад в продажбите. Въпреки това тези ключови пазари продължават да представляват 82% от стойността на глобалните продажби през 2020 г.

В САЩ пазарът запази водещата си позиция, с дял от 42% от световните стойности на продажбите, а Китай и Великобритания останаха на ниво от около 20 процента.

Продажбите над 1 милион долара

представляват по-голямата част (58%) от стойността на публичните търгове за изящни изкуства. Важно е да отбележим обаче, че толкова скъпи творби са представлявали едва 6% от общия брой на онлайн продажбите. При дигиталните търгове по-голямата част от стойността (67%) е била формирана от продажби между 5000 и 250 000 долара.

През 2020 г. най-големият сектор в публичните търгове за изобразително изкуство съставлява пазарът на т.нар. следвоенно и съвременно изкуство (55%), което наред с модерното изкуство съставлява малко над 81% от стойността на продажбите на търгове за изящни изкуства. Казано в цифри през изминалата година е изтъргувано съвременно изкуство за 4,7 млрд. долара. Въпреки, че е солиден този резултат представлява годишен спад от 23 на сто. 

Що се касае до модерното изкуство - след като загуби почти една трета от стойността си през 2019 г., продажбите спаднаха с още 23% през 2020 г., за да достигнат 2,2 милиарда долара.

Секторът на импресионистите и пост-импресионистите, доминиращата категория преди 30 години, показа най-големия спад на стойността на годишна база, като продажбите намаляха с 50% през 2020 г., достигайки 900 хил. долара.

Предимства на инвестициите

"Основно предимство на изкуството като актив е, че неговата стойност не се покачва или намалява с движенията на борсовия пазар. Дори ако Вашите акции не се представят добре, Вашата инвестиция в изкуство може да се представя добре. Накратко казано: основното предимство на този тип инвестиция е добра възможност за постигане на диверсификация на портфейла. В идеалният случай, макар и не винаги, изкуството ще продължи да повишава стойността си с течение на времето", обясни експертът Дестислава Николова от "Моите пари".

Всяко произведение е уникално, а пазарът на изкуства, както всеки друг пазар има своите възходящи и низходящи трендове, допълва Николова.

"Това не е подходяща инвестиция, ако не сте склонни да поемате риск, тъй като е невъзможно да се определи истинската стойност на произведението, което закупувате - определя се от репутацията на твореца и икономиката като цяло", казва още тя.

Експертът посочи, че интерес сред инвестиционната общност представлява възможността се инвестира във фонд, който купува вместо вас картини и продава акциите от него.

"Тази опция е една от най-атрактивните, тъй като не изисква специални познания, необходими за оценка потенциала за растеж на актива, тъй като фондът прави това, вместо вас. При този вариант също се спестяват разходи за съхранение, тъй като не купувате и притежавате директно произведението на изкуството, а дялове от фонда. Рискът от това да бъде закупен нелигитимен актив също е неутрализиран, тъй като експерти закупуват активи с висока стойност и проверяват неговата автентичност", каза още Десислава Николова.

Важно е да отбележим, че изкуството е неликвиден актив (за разлика от акции, облигации и спестовни сметки), чиято ликвидност се приравнява към тази при продажбата на недвижим имот. Този тип инвестиране предполага инвеститорът да разполага с излишни средства и може да се каже, че е подходящ и характерен за такива, които поддържат по-висок стандарт на живот.  

Като говорим за инвестиции в изкуство няма как да не споменем

лошия български пример.

През изминалите месеци представители на властите започнаха изземването на регистрираните предмети от колекция Васил Божков. Става въпрос за предмети имащи белезите на движими културни ценности.

Междувременно пребиваващият в Дубай заради редица обвинения в престъпления бизнесмен Васил Божков обяви, че е откупил на свободния пазар няколко предмета от колекцията си антики, които прокуратурата иззе в България, смятайки ги за незаконно притежавани.

В петък (30 юли) пък стана ясно, че Министерството на културата е отправило писмено искане до специализираната прокуратура с желанието колекцията на Васил Божков да бъде прибрана за сериозно съхранение - това заяви служебният министър на културата проф. Велислав Минеков. По думите му трима министри са одобрили това като легален вид колекция.