Държавни ценни книжа (ДЦК) за 500 млн. лева ще пласира правителството на организирания от БНБ по поръчка на Министерство на финансите трети за настоящата година аукцион, който ще се проведе на 4 април, съобщи на сайта си централната банка.

Ще бъдат предложени лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 836 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от нова емисия No BG 20 400 22 217/06.04.2022 г. с падеж 06.10.2032 г.

Ето и условията, определени от Министерството на финансите:

Досега през годината бяха проведени два аукциона:

  • на 14 март бяха пласирани облигации за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 3.5-годишната емисия BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от 0.55%;
  • на 21 март бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 7.5-годишна емисия BG2040121217 с падеж 24.05.2029 годна и постигната средна годишна доходност от 1.33%.

До края на годината, според приетия държавен бюджет за 2022 година, Министерство на финансите може да пласира държавни облигации на международните пазари, както и на вътрешния, за общо 7.3 млрд. лева. От тях 3 млрд. лева ще са за рефинансиране на стари дългове, а 4.3 млрд. лева ще са нов дълг, като средствата ще са за финансиране на бюджетния дефицит.3e-news.net