На 30 март 2021 г. започва изплащането на суми, включени в четвъртата частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ. Общата сума в четвъртата частична сметка за разпределение е 250 млн. лева. Това съобщиха днес синдиците на фалиралата банка.

Изплащането на сумите от четвъртата частична сметка се извършва чрез клоновата мрежа на "УниКредит Булбанк" АД, като таксите и комисионите за извършваните операции се дължат от лицата, получаващи средствата, и са съгласно тарифата за таксите и комисионите на "УниКредит Булбанк" АД.

След разпределянето на четвъртата сметка, разплатените на кредиторите на КТБ средства ще достигнат близо 1,3 млрд. лева. Припомняме, че през май 2019-а бе пусната първата подобна сметка  и тогава бяха разплатени 570 млн. лева. През юли 2020-а беше отворена втората сметка - в размер на 430 млн. лева.

Третата сметка бе разкрита в края на август 2020-а и по нея вземанията си получи само френската банка Societe Generale, която бе обезпечен кредитор на КТБ. Сумата възлизаше на 5,56 млрд. лева.

Всеки кредитор на КТБ АД (н) може да провери каква е разпределената му за получаване сума в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенцията по вписванията на Република България: portal.registryagency.bg, раздел "Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел", подраздел "Справки", по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК:831184677, в раздел "Обявени актове по несъстоятелност".