Със свое решение правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка.

Целта на измененията е да отразят изискванията на законодателството на Европейския съюз към регулаторната рамка за БНБ, като законопроектът е изготвен на основата на оценката и препоръките за България, съдържащи се в докладите за конвергенцията, публикувани от Европейската комисия и от Европейската централна банка.

Промените са в областите институционална и функционална независимост на централната банка, персонална независимост, забрана за парично финансиране и привилегирован достъп, поверителност и др.

Законодателните промени в Закона за БНБ са част от Плана за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, който правителството одобри на 22 август 2018 г.

Само преди дни източник от Европейската централна банка опроверга пред БНР информацията, че нейни надзорници ще пристигнат през ноември, за да оценят 6 банки във връзка с кандидатурата на България за чакалнята на еврозоната ERM2.

"Условията трябва да са на масата, за да се процедира. Трябва правна основа, която да бъде извършена от българските власти, а нея я няма", каза източник от ЕЦБ.

Става дума за необходими промени в българското законодателство, които да дадат възможност на ЕЦБ да осъществява надзор над български банки.

Сред имената на банките, за които се предполага, че със сигурност ще бъдат проверени, са "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и "Обединена българска банка".