Комисията за финансов надзор (КФН) определи вноската на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите към Фонда за незастраховани моторни превозни средства (МПС) в Гаранционния фонд. През 2023 г. вноската ще бъде в размер на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС - при 10.50 лв. през 2022 г.

Решението е от вторник, 6 декември, и се взима по предложение на Съвета на Гаранционния фонд. 

Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.

Вноската към Обезпечителния фонд ще бъде в размер на 3.50 лв. (от 2.50 лева сега) за всяко застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите".

Общо вноската към Гаранционния фонд на всяко едно застраховано МПС по "Гражданска отговорност на автомобилистите" става 16.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда - при 13 лева през 2022 г.