Пет обвързващи оферти са подадени за изкупуването на Пиреос Банк България, дъщерно дружество на гръцката Пиреос банк, съобщава финансовият сайт banks.com.gr, цитиран от БТА.

Става въпрос за три български банки, един капиталов консорциум и гръцката Юробанк (която вече притежава българската Пощенска банка).

Заслужава да се спомене, че това е първият път, в който една гръцка банка (Юробанк) има намерение да изкупи дъщерен клон на друга гръцка банка (Пиреос банк) в чужбина, отбелязва сайтът, защото плановете за реорганизация, внесени в европейския

Единен надзорен механизъм (SSM) след завършването на рекапитализацията през 2015 г. практически не позволяваха изкупуването на дъщерни клонове между гръцките банки.