Депозитите на домакинствата продължават да растат с бързи темпове.

Справка на Dir.bg показва, че парите ни на влог в търговските банки са се увеличили с 25.9 млрд. лв. в последните пет години. Днес банките все още предлагат ниски лихви по спестяванията ни, което на фона на високата инфлация означава, че парите ни губят от покупателната си способност. Или иначе казано - със 100 лева днес можем да си купим по-малко стоки и услуги от преди година, две или пет.

Какви алтернативи имаме за парите си?

Взаимни фондове/борсово търгувани фондове

Популярните инвестиционни продукти в Западна Европа и САЩ привличат все по-голямо внимание и у нас. Данни на централната банка сочат, че местните и чуждестранните фондове са привлекли инвестиции за 2.2 млрд. лева от домакинствата у нас.

Плюсовете на фондовете са добре известни - професионално управление, бърза ликвидност, т.е. можем бързо да продадем инвестицията си при необходимост и широка диверсификация, което означава, че ще имаме експозиции към няколко сектора на икономиката. Не бива да забравяме, че инвестиции във фондове можем да направим с минималните средства, често от по 100-200 лева.

 

Crowdfunding

Днес на пазара има няколко популярни платформи за Crowdfunding. По-известните от тях са специализирани в недвижими имоти, а през тях инвеститори набират определена сума пари от хора от различни държави. Като залог се предлагат земята, върху която ще се строи, както и изграденото до момента.

Целта е ясна - от стотици инвеститори да се наберат средства за завършването на проекта. Минималната сума, която можем да вложим най-често е 100 евро.

Peer-to-Peer (P2P)

Платформите за peer-to-peer заеми позволяват на хората да дават и заемат пари директно един от друг, без да е необходимо посредничеството на традиционна финансова институция. Те придобиха популярност през последните години поради потенциала си за по-висока възвръщаемост от традиционните спестовни сметки, но в същото време носят рискове като неизпълнение и ликвиден риск.

Дивидентни акции

Компаниите, чиито акции се търгуват на фондовите пазари разпределят част от печалбите си с акционерите. Дивидентът обикновено дава доходност от между 2-5% на годишна база, но има и компании, предоставящи дивидентна доходност от дори над 10%. 

Сини чипове

По този начин се наричат най-големите компании в света, често част от най-представителните индекси на щатската, европейските или азиатските пазари.

Голяма част от тези компании вече могат да бъдат закупени и през Българска фондова борса или директно през платформите на големите инвестиционни посредници.

 *Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че инвестициите носят рискове и е необходимо да се запознаят обстойно с информация за планираната инвестиция или да потърсят професионален съвет за своите инвестиционни решения.