Опашка се изви пред Българската народна банка, която днес пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема "Голям гмурец" от серията "Природно разнообразие в Република България".

Цената на монетата е 108 лева, а номиналът - 10 лева. Тиражът е от 5000 бройки, а художественият проект - на Иван Тодоров и Тодор Тодоров. В последните години тези събития привличат огромен интерес и дълги опашки пред централата на БНБ.

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: емблемата на БНБ с годината "1879" върху лентата; в полукръг горе надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА", а долу годината на емисията "2022" и номиналната стойност "10 ЛЕВА".

На обратната страна на монетата: изобразен е плуващ голям гмурец сред водна растителност, както и отражението им във водата, а отдолу в полукръг надпис "ГОЛЯМ ГМУРЕЦ".

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси на пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" № 10, както и в офиси и клонове на някои от търговските банки.

Снимка: БНБ

В периода от 19 до 21 септември 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. След този период възпоменателната монета "Голям гмурец" ще се продава без ограничения. Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета "Голям гмурец" е публикуван тук >>