Огромна опашка се изви пред сградата на Българската народна банка (БНБ), където днес започна продажбата на монетата, посветена на 100 години от рождението на българската актриса Стоянка Мутафова. 

Днес Централната банка на страната пусна в обращение медната възпоменателна монета на тема "100 години от рождението на Стоянка Мутафова" от серията "Български творци".

Цената на монетата е 30 лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси на пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 24 до 26 януари 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка до 2 броя монети, след което възпоменателната монета "100 години от рождението на Стоянка Мутафова" ще се продава без ограничения.

Автори на художествения проект са Елена Тодорова и Тодор Тодоров.

Припомняме, че първата монета, която БНБ пусна тази година - сребърната възпоменателна монета "150 години от рождението на Гоце Делчев" предизвика голям интерес. На 17 януари пред сградата на БНБ се изви огромна опашка от желаещи да се сдобият с нея.

По Нова съобщиха, че опашката пред БНБ за възпоменателната монета "100 години от рождението на Стоянка Мутафова" е започнала да се трупа през нощта и повечето хора на нея били служители по чистотата, на които било платено по 30-50 лв., за да я купят. След това платилите, възнамерявали да препродадат монетата на нумизмати десетократно по-скъпо, защото е в ограничен тираж.