Половин милион лева нов дълг ще бъде изтеглен от вътрешния пазар под формата на държавни ценни книжа, става ясно от аукцион, обявен от БНБ, който ще се проведе на 14 март 2022 г.

Съкровищните облигации са със срочност три години и половина (1277 дни) и са с падеж на 17 май 2025 г.

Това е първата емисия дълг за настоящата година. Според текстовете на Бюджет 2022 година страната ни може да изтегли до 7 милиарда и 300 млн. лева нов дълг.