Малко вероятно е водещите банки в Европа да се сблъскат с низходящата спирала, която принуди Credit Suisse Group да бъде продадена на по-големия си швейцарски конкурент UBS Group, съобщава рейтинговата агенция "Мудис" (Moody's Investors Service).

Нито една от 11-те останали мегабанки в региона, които включват Deutsche Bank и BNP Paribas, не показват "слабостите в кредитния профил, които доведоха до загуба на доверието на инвеститорите и вложителите" в Credit Suisse, която загуба на доверие се натрупваше в продължение на почти две години, се посочва в доклад на Moody's, цитиран от Блумбърг и БНР.

През последните седмици европейските банкови акции и облигации преживяха силни волатилни движения на фона на проблемите на Credit Suisse и фалита на няколко средно големи регионални банки в САЩ, като напрежението в банковия сектор беше усложнено от нестабилността, причинена от рязко покачващите се лихвени проценти. Банкери и регулатори се опитаха да убедят инвеститорите, че европейските банки не са сравними с тези фирми, след като водещите кредитори в Европа преразгледаха бизнеса си и подобриха управлението на риска.

"Тези банки, които започнаха задълбочено и скъпоструващо преструктуриране, до голяма степен завършиха процеса", пишат анализаторите на Moody's в доклада, който се фокусира върху 12 банки, които са достатъчно големи, за да се считат за важни и системни за глобалната финансова система.

Европейските банкови депозити вероятно ще бъдат по-стабилни, отколкото тези в САЩ, смята рейтинговата агенция. Големите кредитори също така са склонни да се възползват от фокуса върху застрахованите депозити на дребно и по-ниския дял на "чувствителните към доверието" парични средства от големи компании, корпорации или богати лица, казва още "Мудис".

"Това ще помогне на тези банки да защитят своите бази за финансиране много по-добре във времена на стрес и крехки капиталови пазари, като по този начин ще подкрепи стабилността на ликвидните баланси на тези банки", заключава рейтинговата агенция.