На Общото събрание на Асоциацията на банките в България, проведено на 26 март 2019г., бяха избрани нови членове на Управителния съвет на Асоциацията. Те са Диана Митева - Изпълнителен директор на "Банка ДСК" ЕАД, Георги Костов - Изпълнителен директор на "Централна кооперативна банка" АД, Теодора Петкова - от момента на встъпване в длъжността главен изпълнителен директор на "Уникредит Булбанк" АД и Георги Заманов - главен изпълнителен директор на "Алианц Банк България" АД.

Общото събрание на АББ освободи, като членове на УС на АББ, Виолина Маринова и Георги Константинов, поради изтичане на вторите им тригодишни мандати в управителния орган на АББ.

Беше приета оставка на Левон Хампарцумян, подадена поради преминаване от поста главен изпълнителен директор на "Уникредит Булбанк" АД на позицията председател на Надзорния съвет на банката от 1 май, както и оставката на Емил Ангелов, подадена поради предстоящото финализиране на сделката по придобиването на "Банка Пиреос България" АД от "Юробанк България" АД и наличието на представител на тази банка в УС към момента - Петя Димитрова.

Управителният съвет избра за заместник-председател на УС на АББ Диана Митева. На Виолина Маринова, която до момента изпълняваше тази длъжност, беше изказана специална благодарност за високия й професионализъм и дългогодишния й принос в работата на управителния орган на Асоциацията, заемайки в предходни години позициите на председател и зам. председател на УС.