Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене законопроекта за Българската народна банка, внесен от Министерския съвет, предаде БТА.

С предложения проект на нов Закон за БНБ се цели обезпечаване на правната интеграция на българската централна банка в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на България, пише в мотивите към законопроекта. Законопроектът урежда статута на еврото като парична единица, определяне на дизайна на национална страна на разменните евромонети, пускане и изваждане от обращение, замяна, обмяна и възпроизвеждане на евробанкноти и евромонети, пише в мотивите.

Предвижда се новият закон за БНБ да влезе в сила от деня, посочен в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от България.

Отхвърлени предложения

Сред отхвърлените от комисията предложения, постъпили между първо и второ четене, беше за изслушване на управителя на БНБ от Народното събрание четири пъти годишно по въпроси на паричната и надзорната политика на Евросистемата и ЕЦБ, внесено от Цончо Ганев ("Възраждане") и депутати. Подуправителят на БНБ Петър Чобанов посочи, че този въпрос се урежда в правилника на Народното събрание и никой не ограничава парламента да изслушва управителя на Централната банка. Когато прецени Народното събрание, винаги може да изслуша управителя на Централната банка, каза Чобанов.

Комисията не прие предложението, внесено от Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и група депутати, че член на Управителния съвет на БНБ не може да бъде лице, което предходните пет години е било член на ръководен или контролен орган на политическа партия или член на политическа партия.

Сред коментираните въпроси беше и за златните резерви на БНБ и каква част от тях се прехвърля на ЕЦБ след влизането ни в еврозоната. Ние участваме в капитала на ЕЦБ и в резервите с някаква част. Ще се разбере по-конкретно, когато наближи самото членство, обясни подуправителят на БНБ Петър Чобанов. Не можем по презумпция да ограничим нито един от възможните резерви, с които участваме в този капитал - долари, злато, посочи той. Композицията и управлението на валутните резерви на ЕЦБ, на банките от Евросистемата, е въпрос, който се изяснява чрез сключването на конкретно споразумение при самото присъединяване и приемане на еврото, каза Чобанов.

Комисията по бюджет и финанси одобри на заседанието си днес и две ратификации за изменение на текстове от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие, и от Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие. Прието беше и проекторешение за определяне на независима комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 г.