Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро, малките и средни предприятия (МСП), пострадали от коронакризата, изпълнявана от Българската банка за развитие (ББР) ще бъде променена, реши Министерският съвет.

В обхвата на Програмата, освен МСП вече ще попадат и големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон.

Припомняме, че в хода на изпълнение на Програмата нуждата си от ликвидни средства заявиха и по-големи предприятия, които са изключени от обхвата на антикризисната мярка.

Това било констатирано и от проучване сред търговските банки - партньори по Програмата, които са отправили предложение за включване в обхвата на финансирането и на предприятия над допустимите категории.

За да се запази приоритетния "МСП облик" на програмата, всяка банка ще трябва да изпълнява минимална квота за финансиране на малки и средни предприятия, която да е не по-малка от 60 процента от формираните по програмата портфейли от кредити, допълват от Министерския съвет.

Увеличава се и абсолютният, максимален размер на кредита към едно лице и свързаните лица от 300 хил. лева на 1 млн. лева за МСП и на 2 млн. лева за големи предприятия. Увеличението кореспондира с нарастващите нужди на търговските предприятия от ликвидни средства.

Предлага се и увеличаване на Лимита на гаранционни плащания да стане до 50 на сто Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Като резултат от промяна на Лимита на гаранционни плащания, очакваният портфейл кредити се променя и е в размер на 1 250 000 000 лева. Променя се и очакваният портфейл гаранции, който става 1 000 000 000 лева.

Удължава се срокът за включване на кредити в Гарантирания портфейл до 30 юни 2021г., както и срокът за кандидатстване, който вече ще е до 23 юни 2021г., се посочва още в съобщението.

Промяната кореспондира с продължаващата и дори влошаваща се като условия за работа и живот икономическа и социална среда в общността, поради което ЕК увеличи срока за подпомагане по приложимата към Програмата Временна рамка на държавни помощи.