Фонд мениджър на финансови инструменти в България, известен като Фонд на фондовете, и Българската банка за развитие декларираха, че ще продължат подкрепата си за бизнеса. Това двете финансиращи институции направиха по време на онлайн бизнес форум, посветен на финансовите мерки в подкрепа на бизнеса, поставен в условията на COVID-19.

Финансовите инструменти дават възможност на бизнеса да бъде устойчив и жизнеспособен на пазарите, на които оперира, те не дават риба на частния бизнес, а му дават въдица, каза Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС на Фонд на Фондовете. Той отбеляза, че най-често финансовите инструменти, структурирани от фонда, са насочени към това да направят малкия и среден бизнес конкурентоспособен.

По отношение на дяловите инструменти през последната година е мобилизиран над 150 млн. лева публичен ресурс, а специално за COVID-19 през последния месец са мобилизирани допълнително 56 млн. лева, които тази есен и идната пролет да може да стигне до компаниите, допълни Владимир Данаилов. Той изтъкна, че този ресурс ще бъде реализиран на пазара чрез специална временна рамка, която е одобрена от ЕК и е облекчена, което ще позволи по-бързо средствата да стигнат до компаниите.

От ръководството на Българската банка за развитие (ББР) припомниха за програмите, които изпълняват за подкрепа. Първата програма, която ББР започна след началото на извънредното положение в страната е насочена към хората, които не можеха да полагат труд в този период, еднолични търговци и самонаети, като всички те към настоящия момент, дори и да са се върнали на работа, могат да изтеглят кредити от 4500 лева. Кредитите се гарантират на сто процента от ББР и са с до две години гратисен период и пет години срок на изплащане. До този момент са раздадени над 81 млн. лева кредити на повече от 19 000 души.

Втората програма на банката, която е насочена към малките и средни предприятия, които не са могли да осигурят ресурс по време на карантината, също е през търговските банки, които отпускат заеми с гаранции на ББР. Кредитите са до 300 000 лева с гратисен период до три години и срок на плащане до пет години, като ББР гарантира 80 на сто от кредита и изисква 20 на сто самоучастие.

ББР отбеляза, че от създаването си досега е отпуснала повече от 4 млрд. лева кредити за финансиране и е подкрепила повече от 1300 стартиращи компании. Чрез сътрудничество с търговските банки и гаранционните програми на ББР и Националния гаранционен фонд над 200 000 компании са получили достъп до финансиране при по-добри условия и при намалени изисквания за обезпеченията. Привлечен е ресурс за над 10,2 млрд. лева за инвестиции в българската икономика от международни финансови институции и чрез партньорски отношение с националните банки за развитие от Европа и Далечния Изток.

През 2019 г. активите на банката са достигнали 3,1 млрд. лева, като на бизнеса е било предоставено директно кредитиране за над 700 млн. лева, което е с 250 млн. лева повече от 2018 г. От създаването си през 2008 г. досега Националният гаранционен фонд на ББР е издал гаранции за близо 1,2 млрд. лева, с което са подкрепени 9500 малки и средни предприятия, като 1200 от тях са стартиращи.