Eвропейската централна банка (ЕЦБ) отново остави на същите нива трите си основни лихви, определено за последно на 20 септември, съобщи на интернет страницата си банковия регулатор на еврозоната след края на днешното заседание по определяне на паричната политика на банката. Това е втори пореден път, в който рекордно високите ставки остават без промяна, а решението беше очаквано и на практика не изненада повечето анализатори

Лихвите остават без промяна

Основните лихвени проценти в сила от 20 септември 2023 година остават както следва: 4% по депозитното улеснение (лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите си в централната банка); 4.50% по основните операции по рефинансиране (когато банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица); 4.75% по пределно кредитно улеснение (лихвата, която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ).

За пръв път след 10 поредни увеличения, на предишното си заседание, провело се в края на октомври, ЕЦБ обяви лихвена пауза след 16 месеца на постоянно увеличение. "Днешното замразяване на трите лихви идва след забавяне на инфлацията в еврозоната през последните месеци, но е вероятно отново временно да се повиши в краткосрочен план", предупреждава ЕЦБ. "Експертите на Евросистемата очакват инфлацията без компонентите енергоносители и храни да бъде на средно равнище от 5,0% през 2023 г., 2,7% през 2024 г., 2,3% през 2025 г. и 2,1% през 2026 г.", посочват от банковия регулатор.

Целта от 2% инфлация не се променя

Според съобщението на ЕЦБ до медиите, Управителният съвет на Банката е твърдо ангажиран да върне инфлацията до целта си от 2%. Бордът вярва, че основните лихвени проценти са на ниво, което, ако се поддържа за достатъчно дълъг период, ще допринесе значително за постигането на тази цел ", се казва в изявлението за медиите.

В него се казва още, че "бъдещите решения на ЕЦБ ще гарантират, че основните лихвени проценти се поддържат на нива, които ограничават икономическата активност толкова дълго, колкото е необходимо".

Аргументи за замразяване на лихвите

"Предишните повишения на лихвените проценти продължават да намират силно отражение в икономиката. Затегнатите условия за финансиране потискат търсенето, а това допринася за понижаване на инфлацията. Експертите на Евросистемата предвиждат икономическият растеж да остане слаб в краткосрочен план. Впоследствие се очаква икономиката да отбележи подем, обусловен от нарастване на реалните доходи, когато до гражданите достигне ползата от спада на инфлацията и повишаването на заплатите, както и от по-силно външно търсене. Ето защо експертите на Евросистемата очакват растежът да се ускори от средно 0,6% през 2023 г. до 0,8% през 2024 г. и 1,5% през 2025 г. и 2026 г.", пише още в съобщението до медиите.

Управителният съвет на ЕЦБ отново подчертава, че основните лихвени проценти на ЕЦБ са главният инструмент за определяне на позицията на паричната политика. Затова днес Управителният съвет реши също така да продължи с нормализирането на баланса на Евросистемата. Той възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), през първата половина на 2024 г. През втората половина на годината той предвижда да намалява портфейла по PEPP със средно 7,5 млрд. евро на месец. Управителният съвет възнамерява да прекрати реинвестициите по PEPP в края на 2024 г.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и протичащото изплащане допринасят за неговата позиция по паричната политика.

В заключение в съобщението до медиите се казва, че УС на ЕЦБ има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.