Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува днес първия си доклад за напредъка на подготвителната фаза на цифровото евро, която стартира на 1 ноември 2023 г. с цел полагане на основите за потенциално емитиране на цифрово евро, съобщи БТА по информация на банката.

Целта на подготвителната фаза, която ще продължи до 31 октомври 2025 г., е да надгради констатациите от предишната фаза и да постави основите за потенциалното емитиране на цифрово евро.

Цифровото евро включва офлайн функционалност, която би предложила на потребителите ниво на поверителност, подобно на парите в брой, за плащания във физически магазини и между физически лица. Плащането ще бъде валидирано директно от две офлайн устройства - например мобилни телефони или разплащателни карти - принадлежащи на двете страни, участващи в транзакцията, без необходимост от централизирана система или трета страна. Данните за транзакцията няма да се изпращат през мрежа, но ще останат на двете устройства, използвани за транзакцията, като по този начин защитават поверителността на потребителите. При плащане офлайн, данните за личната трансакция ще бъдат известни само на платеца и получателя и няма да бъдат споделяни с доставчиците на платежни услуги, Евросистемата или други доставчици на поддържащи услуги, се посочва в доклада.

Дизайнът на цифровото евро трябва да гарантира, че то може да се използва широко като платежно средство, като същевременно запазва финансовата стабилност и предаването на паричната политика. Поради тази причина притежанията на физически лица в цифрово евро подлежат на ограничения.

Освен това потребителите ще имат възможност да свържат своя цифров портфейл в евро със сметка в търговска банка, което им позволява да извършват плащания чрез него, без да е необходимо да го зареждат предварително със средства.

Преглед на случаите на използване офлайн на цифрово евро и потенциалните фактори

Изображение: ЕЦБ

Цифровото евро ще бъде първото публично, дигитално платежно средство, което ще обхване еврозоната. За да стане това технически възможно, се разработва единен набор от правила, стандарти и процедури за стандартизиране на цифровите плащания в евро в цялата еврозона, включени в наръчник с правила за цифровото евро. Необходим е общ правилник, за да се гарантира, че цифровите плащания в евро се приемат в цялата еврозона, точно както плащанията в брой, и работят по хармонизиран начин. Той ще позволи на посредниците да използват неговите отворени стандарти, за да имат незабавен достъп до всички пазари извън техните вътрешни граници, отбелязва в обясненията си ЕЦБ.