Европейската комисия прие пакет от мерки за подобряване на способността на дружествата да набират капитал в целия ЕС и за гарантиране, че европейците получават най-добрите оферти за своите спестявания и инвестиции, съобщиха от институцията. Всички елементи на законодателния пакет ще бъдат обсъдени и от Европейския парламент и Съвета. 

Една година след Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари от 2020 г. Комисията предлага мерки за стимулиране на европейските капиталови пазари. Целта е те да спомогнат за икономическото възстановяване на Европа от кризата, предизвикана от COVID-19, както и за цифровия и екологичния преход. Освен това Комисията представи съобщение, в което се посочват действията, които ще предприеме през следващата година за стимулиране на пазара.

Днешните предложения ще гарантират по-добър достъп на инвеститорите до данни за дружествата и търговията. Мерките също така ще насърчат дългосрочните инвестиции, а трансграничните продажби на инвестиционни фондове ще станат по-лесни и сигурни. Като цяло направените днес предложения ще свържат по-добре дружествата от ЕС с инвеститорите, като подобрят достъпа на дружествата до финансиране, разширят инвестиционните възможности за инвеститорите на дребно и допълнително интегрират капиталовите пазари в ЕС.

По този повод се изказаха някои членове на колегиума на Комисията:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Европа се нуждае от жизнеспособни и интегрирани капиталови пазари, за да стимулира реалната икономика и да се възстанови след кризата, причинена от COVID-19. Днешните предложения ни приближават значително към създаването на съюз на капиталовите пазари. Това е важно за растежа на икономиката на ЕС. Постигаме това чрез подобряване на достъпа до данни за дружествата и търговията и чрез насочване на инвестициите към нашите приоритети в областта на устойчивостта и цифровите технологии. Днешният пакет поставя силен акцент върху подпомагането на малките предприятия на малките капиталови пазари, като улеснява достъпа на МСП до различни източници на финансиране. Той също така ще повиши международната конкурентоспособност на ЕС като място за търговия.

Марейд Макгинес, комисар, отговарящ за финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, заяви: Капиталовите пазари, наред с банките, играят съществена роля за финансирането на нашата икономика, но трябва да се постигне по-голям напредък към завършването на съюза на капиталовите пазари. Днес предприемаме действия на различни равнища: подобряваме прозрачността на нашите капиталови пазари, улесняваме достъпа до финансови данни и до данни, свързани с устойчивостта, и повишаваме привлекателността на нашите инвестиционни продукти - като ЕФДИ и други алтернативни инвестиционни фондове, за инвеститорите и управителите на фондове. Това ще обслужва по-добре нуждите на дружествата, които търсят финансиране за развитие на стопанската си дейност, и е жизнено важно за възстановяването и изпълнението на нашите цели, свързани с екологията и цифровизацията. Но не спираме дотук: днес обявяваме и по-амбициозни инициативи в областта на СКП, които се очакват през 2022 г., относно достъпа на дружествата до публичните пазари, отворените финанси, финансовото образование и несъстоятелността.