За дигитализацията на банковия сектор се говори от отдавна, днес обаче под влиянието на пандемията онлайн банковите услуги не са екзотика от бъдещето, а настояще.

"На гребена" на технологичната вълна, отчитайки желанието на клиентите да избягват контакти с много хора, банките започнаха да налагат иновативни дигитални решения и на най-традиционните си продукти.

Жилищно кредитиране от ново измерение

Клиентите на Пощенска банка могат не само да кандидатстват дистанционно за жилищен кредит, но и да разчитат на онлайн консултации от експертите на банката.

Необходимостта от посещение в банков клон е сведена до минимум, като дистанционно могат да се проведат видео консултации, изготвяне на индивидуална оферта, подготовка на документи, въвеждане на заявление, получаване на становище за кредит, пазарна оценка на имота.

"Новата ситуация, в която се намираме, промени нагласите на нашите клиенти, които се интересуват от финансиране за своя дом, и те вече очакват този процес да се случва не просто бързо, а и дигитално. Затова им предоставяме тази възможност с първия ни Онлайн център за жилищно кредитиране, като същевременно намаляваме рисковете за здравето на клиентите и служителите си", разказаха от Пощенска банка.

Повече информация за новия онлайн център и за различните продукти за жилищно кредитиране на Пощенска банка можете да научите на сайта https://www.postbank.bg/Individualni-klienti/Online-Mortgage-Center, в специализираните центрове и офисите на банката, чрез мобилното приложение EVA Postbank, на среща с мобилен банков експерт или по телефон на кратък номер *7224.


Материалът е предоставен от Пощенска банка.