Швейцарската банкова група "Креди сюис груп" (Credit Suisse Group) се е съгласила да заплати 495 милиона долара за уреждане на дело, свързано с трансакции отпреди 2008 г. по нейния бизнес с ипотечни облигации - ценни книжа, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти (RMBS). Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация, оповестена от банковата институция.

"Креди сюис" е постигнала окончателно споразумение с главния прокурор на Ню Джърси за разрешаване на искове, свързани с повече от 10 милиарда долара под формата на подобни книжа, които са били издадени, пише още в изявлението на банката.

От прокуратурата са поискали обезщетение в размер на над 3 милиарда долара по делото, заведено още през 2013 г.

"Креди сюис" е доволна от постигането на споразумението, което позволява на банката да разреши единствения оставащ въпрос около ипотечните облигации, включващ искове от регулатор", както и най-голямата от оставащите й експозиции в ипотечни облигации отпреди 2008 г., пише още в изявлението на банката.

Споразумението, за което банката е напълно обезпечена, бележи важна стъпка в усилията й за проактивно разрешаване на съдебни спорове и проблеми с подобни облигации, издадени преди края на 2008 г., посочват още експертите.