Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) ще отпуснат съвместно над 100 милиона евро за нови инвестиции в малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация в Гърция, Румъния и България в рамките на нова инициатива за финансиране на частния сектор, обявена в Атина в петък, съобщи ЧБТР.

Програмата за финансиране, в която участват поравно ЕИБ и ЧБТР, ще бъде насочена към подкрепа на развитието на селското стопанство, промишлеността, транспорта и възобновяемите енергийни източници.

Това е първото бизнес партньорство между двете банкови институции. За целите на програмата ЕИБ е предоставила 12-годишен заем от 50 милиона евро на ЧБТР, която ще управлява цялата програма и ще предоставя кредити на компании от Гърция, Румъния и България.