Програмата е насочена към подкрепа на развитието на селското стопанство, промишлеността, транспорта и ВЕИ | Бизнес.dir.bg