"Булгаргаз" прогнозира, че средната цена на газа за месец март ще бъде 112,44 лв. за MWh, съобщават от дружеството.

В изпълнение на изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за март 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, е 112,44 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 58.49 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ, съобщиха от дружеството.

Прогнозната цена е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 10.01.2022 г.

За сравнение, прогнозната цена на европейските газови пазари (към 10.01.2022 г.) за доставки през март 2022 г. е в приблизителен размер на 83 EUR/MWh или 162.33 лв/MWh.

Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за март 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 01.03.2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 28.02.2022 г., уточняват от "Булгаргаз".

Припомняме, че през декември газовото дружество прогнозира цена на газа за месец февруари от 117,90 лв. за MWh или 60,28 евро за MWh.

Преди дни изпълнителния директор на "Булгаргаз" Николай Павлов съобщи, че дружеството е готово с прогнозната цена на синьото гориво за февруари. Предварителните очаквания са за спад на стойността с около 13 процента спрямо януарската цена от 133,41 лв. за MWh.