Европейската централна банка (ЕЦБ) пусна днес първи по рода си тест за устойчивост на големите банки от еврозоната срещу климатични шокове, като ги увери, че проверката няма да доведе пряко до допълнителни капиталови изисквания, предаде Франс прес.

ЕЦБ започва пруденциален преглед* за устойчивост, който ще измери способността на банките да абсорбират финансови отражения, свързани с физически рискове като горещо време, суша и наводнения, както и рискове в краткосрочен и дългосрочен план, произтичащи от прехода към по-зелена икономика.

В съобщение на ЕЦБ се казва, че банките ще предоставят своите отговори на подробен въпросник от март 2022 г., след което Европейската централна банка ще публикува обобщените резултати през юли.

Тестът ще бъде насочен по-скоро към специфични класове от активи, изложени на климатичен риск, като портфолиа за жилищни кредити, отколкото общите баланси на банките. Резултатите обаче няма да означават провал или успех на институциите. Няма да има и пряко отражение за изискванията за капиталови равнища, уточнява ЕЦБ. Прегледът по-скоро се схваща като учебно упражнение за банките и надзорните органи, изтъква европейският регулатор.

Резултатите обаче допринесат за качествен план, наричан "процес на пруденциална проверка и оценка" (SREP), измерващ рисковете за всяка банка.

Тестът за климатична устойчивост може да има непряко отражение върху изискванията за т. нар. "стълб тт" по отношение на капитала, определяни индивидуално от надзорника. Президентката на ЕЦБ Кристин Лагард смята климатичните промени за един от най-големите рискове за икономиката и банковия сектор през идните години.

*ЕЦБ обяснява в друг свой документ, че пруденциалност е синоним на предпазливост, съчетана с предвидливост, а пруденциалните политики се отнасят до действия, които насърчават разумните практики и ограничават поемането на риск. Следователно макропруденциалните политики трябва да подпомагат прилагането на предпазлив подход към рисковете, които могат да прераснат в системни, т.е. рисковете, свързани с цялата финансова сфера.