Българската банка за развитие (ББР) заяви официално пред Европейската комисия желанието си за привличане на допълнителни средства за възстановяване и развитие на малкия и средния бизнес чрез европейската програма InvestEU, съобщиха от Министерството на икономиката.

Общият ресурс, с който банката ще може да разполага, е до 1,7 млрд. лева. Очаква се окончателното одобрение за включването на ББР в InvestEU да стане през октомври, допълва БТА.

В края на май ББР е направила пазарни проучвания сред потенциални финансови посредници и браншови организации. Целта е била да се структурира най-подходящият за българския пазар гаранционен продукт по програмата на ЕК.

В резултат на одобрението на новите средства от ЕК, новият гаранционен продукт на банката ще мобилизира публичен и частен ресурс за осигуряване на достъп до финансиране за малките и средните предприятия в области, които банките смятат за високорискови. Това ще бъде реална възможност за повишаване на конкурентоспособността на фирмите чрез увеличаване на капацитета на предприятията в области като цифровизация, иновации, интернационализация и нови устойчиви технологии.

Очаква се да бъдат подкрепени над 3260 малки и средни български компании и да бъдат създадени най-малко 8000 работни места, а над 18 000 да бъдат запазени, се посочва в съобщението.

Програмата InvestEU ще се прилага за периода 2021-2027 г. като основен инструмент на ЕС за инвестиции във възстановяването на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа. Това е един от механизмите за подкрепа на растежа след ковидкризата и за постигане на целите на ЕС за изграждане на екологична, цифрова и устойчива европейска икономика.