Българската банка за развитие (ББР) е сключила с партньорите си гаранционни споразумения за безлихвени кредити за 153 860 000 лева, от които над 53 на сто са договорени, съобщи Министерство на икономиката. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Кредитите са по програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.).

Към 8 октомври 2020 г. ББР е потвърдила 19 842 кредита в общ размер на 82 922 537 лв. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 1000 кредита за близо 4 500 000 лв.

Дванадесетте банки-партньори на ББР по програмата са разгледали досега над 31 000 искания, 70 на сто от които са на лица на трудов договор, а останалите 30% са на самоосигуряващи се. Средната стойност на одобрените заеми е малко под 4200 лeвa.

Срокът за кандидатстване по програмата е до края на 2020 година.

По друга програма - за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 215 /27.03.2020 г.):

Към 8 октомври 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции от 649 000 000 лева. Одобрените от ББР за финансиране кредити към същата дата са 482 на обща стойност 70 481 590 лева. Напредъкът по програмата за последните 14 дни са нови повече от 150 кредита за над 25 000 000 лева.