Голяма част от услугите от т.нар. "масов бизнес" на застраховането и банкирането ще бъдат на мобилния телефон в следващите няколко години. Това каза Коста Чолаков, изп. директор на ДЗИ, цитиран от Инвестор.

Разбира се, има и услуги от корпоративния сегмент, които няма как да бъдат напълно дигитализирани и се нуждаят от човешка намеса. Част от тях вероятно ще бъдат роботизирани и ще разчитат на изкуствен интелект, допълни той.

Според Чолаков в застрахователния бизнес има огромно поле за иновации.

"Секторът изостава от останалите икономически сфери и особено от банките. Иновацията е много широко понятие, тя може да бъде свързана с промяна на процеси, въвеждане на нови технологии, автоматизиране. В застрахователния бизнес тя може да бъде свързана и с промяна на част от условията в договорите, които да ги подобрят и направят иновативни на пазара", посочи експертът.

Той коментира и заплахата за работните места, пред която ни изправя навлизането на новите технологии и автоматизирането на голяма част от процесите в бизнеса.

"Всичко това е мит... В последните 100-ина години са се случили няколко индустриални революции и работната ръка не е намаляла. Това няма да се случи и по време на тази. Тя просто ще позволи на хората да вършат много по-продуктивни дейности".