България емитира нов външен дълг от 1,5 млрд. евро, съобщиха БНТ и БНР. Облигациите са със срок от 10 години, постигната лихва е 4,5%, а доходността - 4,7 на сто.

Финансовият министър Росица Велкова отбеляза, че интересът към емисията е бил много голям. Най-голяма част от облигации са взети от инвеститори в Северна Америка, Великобритания и Ирландия. Интерес към емисията са проявили 208 инвеститори, които са подали са заявки за 7,3 млрд. евро, каза Велкова. Най-голям апетит към 10-годишните еврови облигации, предложени от България, са проявили американски институционални инвеститори.

"Докато не бъде приет бюджет за новата година, България няма да поема нов дълг от международните пазари", обяви още днес министър Велкова.

Помолена за коментар защо Гърция, която в същия ден излезе с 10-годишни облигации, но постигна по-ниска доходност, Велкова отговори: "Доходността на Гърция както на първичния пазар, така и на вторичния пазар, е горе-долу с 50 базисни точки по-ниска, отколкото е на България, но зад Гърция стои ЕЦБ. Не трябва да забравяме, че Гърция е в еврозоната, докато България е извън еврозоната".

Набраният финансов ресурс основно ще бъде използван за рефинансиране на стари задължения, като около три милиарда лева трябва да бъдат платени на 26 март тази година.

Сетълментът на книжата ще е на 27 януари.