През 2021 г. бюджетният дефицит и държавният дълг в ЕС и еврозоната са намалели спрямо 2020 г., съобщи БТА, като се позова на информация на Евростат. България отбелязва второто най-ниско съотношение на държавен дълг към брутен вътрешен продукт за 2021 г.

В ЕС бюджетният дефицит се е понижил от 6,7 на сто през 2020 г. до 4,6 на сто през 2021 г., а държавният дълг като съотношение към брутния вътрешен продукт (БВП) е намалял от 89,8 на сто в края на 2020 г. до 87,9 на сто в края на 2021 г.

В еврозоната бюджетният дефицит се е свил от 7 на сто през 2020 г. до 5,1 на сто през 2021 г., докато държавният дълг спрямо БВП се е понижил от 97 на сто в края на 2020 г. до 95,4 на сто в края на 2021 г.

През 2021 г. всички страни членки с изключение на Дания (+3,6 на сто) и Люксембург (+0,8 на сто) са отчели дефицит. Най-високи бюджетни дефицити са регистрирани в Малта (-7,8 на сто), Гърция (-7,5 на сто), Италия (-7,2 на сто), Унгария и Румъния (и двете с -7,1 на сто), Латвия (-7 на сто), Испания (-6,9 на сто) и Франция (-6,5 на сто). През 2021 г. 15 страни членки са имали дефицит, надвишаващ 3 на сто от БВП.

В края на 2021 г.а най-ниските равнища на държавен дълг спрямо БВП са били отчетени в Естония (17,6 на сто), България (23,9 на сто), Люксембург (24,5 на сто), Швеция (36,3 на сто) и Дания (36,6 на сто).

Равнища на държавния дълг над 60 на сто от БВП са имали 14 страни, като най-високи показатели са отчетени в Гърция (194,5 на сто), Италия (150,3 на сто), Португалия (125,5 на сто), Испания (118,3 на сто), Франция (112,8 на сто), Белгия (109,2 на сто) и Кипър (101 на сто).

През 2021 г. държавните разходи в ЕС са били 51,5 на сто от БВП, а приходите 46,8 на сто от БВП. Данните за еврозоната са 52,3 на сто и 47,2 на сто съответно. Както в ЕС, така и в еврозоната държавните разходи са намалели, а приходите са нараснали.