България, Дания и Швеция са единствените три страни от Европейския съюз (ЕС), които изпълняват изискването за бюджетен дефицит. Тези изисквания не се изпълняват от останалите 26 страни от ЕС, а 13 не отговарят на изискванията за дълга. Tова оповести днес Европейската комисия при представянето на най-новата оценка за състоянието на европейската икономика, предаде БТА.

Според правилата на Пакта за стабилност и растеж, бюджетният дефицит трябва да бъде до 3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), а държавният дълг не трябва да надвишава 60 процента от БВП. Дори при икономически кризи страните членки трябва да покажат, че се опитват да постигнат тези цел.

Три препоръки към България 

Комисията препоръчва на нашата страна догодина да следва поддържаща фискалната позиция, да запази бюджетните инвестиции и да ги следи. Когато икономическите условия позволяват, на нашата страна се препоръчва да води фискална политика, насочена към постигане на разумни средносрочни цели и осигуряване на устойчивост в средносрочен план.

Комисията препоръчва увеличение на инвестициите за насърчаване на икономическия растеж.

Третата препоръка е да се обърне особено внимание на състава на бюджета и на качеството на свързаните мерки, за да се осигури трайно икономическо възстановяване. Комисията препоръчва да се даде предимство на инвестициите, насочени към преходите към цифровизация и природосъобразна икономика. Според ЕК трябва да бъдат водещи реформите за осигуряване на финансиране за главните цели и на дългосрочната бюджетна устойчивост, включително с разширяване на обхвата на системите за здравеопазване и социална закрила.

ЕС затяга бюджетните правила през 2023-а

Държавите от ЕС имат още 18 месеца да заемат и да харчат свободно, но бавно трябва да се подготвят за повторното въвеждане на обичайните бюджетни правила на Общността през 2023 година, обяви още ЕК, съобщи ДПА.

"Можем да потвърдим, че въз основа на пролетната ни прогноза общата клауза за освобождаване от задълженията ще остане активирана и през 2022 година, но от 2023 година вече няма да е (в сила - бел. ред.)", заяви заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис, цитиран от БТА.

Очаква се икономиките на всички 27 държави членки да се върнат на нивото отпреди коронавирусната криза до края на следващата година, добави той при представянето на новия пакет от икономически препоръки на Комисията.