Ако през 2020 г. бюджетните приоритети бяха насочени към подкрепа за преодоляване на непосредствените щети от пандемията и срива в стопанския живот, то политиката през 2021 г. трябва да бъде ориентирана към възстановяване и висок икономически растеж. Това смятат анализаторите на Института за пазарна икономика (ИПИ), които днес за 18-та поредна година представиха Алтернативния си бюджет с ниски данъци.

Основните акценти на Алтернативния бюджет включват:

По-ниски данъци:

Предлага се ускорена данъчна амортизация за инвестициите в машини и оборудване и намаляване с 5 процентни пункта на осигурителната тежест за наетите в частния сектор.

"Заедно с това, предлагаме преминаване от мерки за субсидии и компенсиране на загуби към преотстъпване на данъци и осигуровки и насърчаване на заетостта и преквалификацията на работещите в нови или успешни и растящи предприятия", заявяват от ИПИ.

Съкращаване на разходи и данъчни привилегии за избрани сектори:

Икономистите предвиждат: "по-ефективно насочени социални разходи, вместо предизборно мотивирани увеличения - например семейни помощи за деца с доходен критерий и насочени към нуждаещите се домакинства. Едновременно с това, премахване на субсидии и специални данъчни преференции, изкривяващи конкуренцията". Според ИПИ е нужно повишаване на данъчната събираемост чрез затваряне на "вратички" за неспазване на привилата. 

По-ефективен публичен сектор:

От Института предлагат и повишаване на възнагражденията в бюджетната сфера при две условия: явен дисбаланс и недостиг на кадри (както например при медицинските сестри) и провеждане на структурни реформи (например чрез премахване на регулации, реорганизация на дейността), водещи до оптимизация на персонала.

По-бързи структурни реформи:

От 2021 г. сме в уникалната ситуация Европейският съюз буквално да дава "пари срещу реформи", припомнят от ИПИ.

"Предлагаме с подготвяния национален план за възстановяване да се заложат амбициозни и бързи реформи още за 2021 г. Това ще отвори достъпа до средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, които да подкрепят промените и реформите, а част от средствата могат още догодина да финансират мерки за преодоляване на кризата и подкрепа на бизнеса", смятат анализаторите.

Алтернативният бюджет оставя 3 млрд. лева повече за инвестиции и създаване на продуктивни работни места в успешно адаптиращите се към новите условия предприятия.

В същото време в проекта си икономистите съкращават неефективни разходи за над 2 млрд. лева, а с бързи реформи и по-добро насочване на европейски средства дават допълнителни близо 2 млрд. лева за финансиране на бюджетните разходи.

Дефицитът в проекта на ИПИ е с 1 млрд. лева по-нисък от заложения в законопроекта на правителството. Заедно с това, реформите и промяната в приоритетите позволяват устойчиво свиване на дефицитите през 2022-2023 г. и намаляване на нуждата от допълнителен държавен дълг, твърдят от ИПИ.

Разходна бележка за 2021 година

Държавният бюджет за следващата година ще струва средно по 7 557 лв. на българските данъкоплатци, изчисляват икономистите. Според тях общо 52,5 млрд. лв. ще похарчи държавата през 2021-а.

Разходната бележка показва разбивка на тази сума по функции, като разпределя средствата по равно върху всички български граждани.

Снимка: ИПИ