Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене актуализациите на бюджета на Държавното обществено осигуряване на НЗОК и на държавния бюджет.

За подпомагане на бизнеса и програми за заетост са предвидени до 400,0 млн. лева.

Заради извънредната епидемична обстановка в страната в държавния бюджет е заложен допълнителен буфер от до 200,1 млн. лв. за здравеопазване.

Предлага се в бюджета да бъдат осигурени средства за произвеждане на изборите за президент през 2021 г.

Средства в размер до 100 млн. лв. са предвидени за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа, в т.ч. на приоритетни пътни участъци, нуждаещи се от извършването на спешни аварийно-ремонтни дейности. В проектобюджета са предвидени средства за увеличение на средствата в резерва.

По време на дебатите министърът на финансите в служебния кабинет Асен Василев каза, че с актуализацията на бюджета на държавата дефицитът му за тази година ще бъде сведен до 3,6 на сто от прогнозния БВП при заложен 3,9 на сто. Според министъра бюджетният дефицит за 2022 година ще бъде 3 процента от БВП, а през 2023 година - 2,3 на сто от БВП.

В проектобюджета за 2022 година се предвижда да има резерв 3,3 млрд. лева за допълнителни политики и непредвидени разходи, каза Асен Василев.

Актуализацията на пенсиите няма да доведе да допълнителен дефицит и нарушаване на Маастрихските критерии за финансова стабилност на страната, каза още Асен Василев във връзка с бюджета за ДОО.

По проект консолидираният бюджет на ДОО по приходите и трансферите е на обща стойност 15,194 млрд. лева.

Из дискусията

"Уважаемият финансов министър каза, че ще се придържаме към Маастрихстките критерии. Искаме да бъдем разбрани съвсем правилно. Никой освен Дания не спазва никакви Маастрихстки критерии. Това не значи, че трябва да се юрнем сега да харчим, значи, че не правим това, което правят нашите партньори", каза проф. Румен Гечев от БСП.

Той смята, че с 3% дефицит няма да можем да излезем от последното място, което дълбаем.

Гечев попита в коя европейска страна има такива политики. "Преди 3 години Международният валутен фонд се извини на световната икономическа общност, че е препоръчал затягане на коланите при кризата от 2008 г. И даде пример с Испания, която имала 11% дефицит и Белгия - 9.4%.

Важно е между първо и второ четене на актуализацията на бюджета да бъде постигнат вариант, който да не наруши дългосрочно фискалната стабилност, каза д-р Петър Чобанов от ДПС.

Поставени сме в условия, в които можем да се сблъскаме скоро с две предизборни кампании и затова е важно между двете четения да бъде постигнат вариант, който да не наруши дългосрочно фискалната стабилност. Трудно ще е като е естествено да бъдат удовлетворявани предизборни ангажименти, коментира Чобанов.

Имаме дефицит на фискална отговорност, отбеляза Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС. С предложената актуализация, която не засяга само обезпечаване на належащи разходи до края на годината, но и надгражда политики, като тази за пенсиите, се скъсява периметъра на бюджетно преразпределение и правене на политики от едно редовно правителство. Няма съмнение, че сметките са верни. Притеснявам се, че това, което сте направили като изчисления стъпва на низ от оптимистични допускания, каза Вълчев.

Във връзка с разходите министър Василев каза, че парите, които се плащат за издръжка на държавната администрация, са повече от парите, които се плащат за пенсии. По думите му има голяма армия от чиновници.

Част от тях са много ценни и вършат страхотна работа. Но друга част не са чак толкова ценни и необходимостта от тях е отпаднала, отбеляза финансовият министър и добави, че това трябва да се заложи като политика, ако искаме да има истинско електронно управление.

Кой ще внесе Плана за възстановяване

Планът за възстановяване и устойчивост на България е готов и е предмет на неофициални коментари между София и Брюксел. Ако другата седмица има редовно правителство, то ще може официално да го внесе в Европейската комисия, каза по време на дебатите Асен Василев.

Ако не се състави кабинет и се стигне до нови предсрочни избори, ще се наложи служебният кабинет да внесе този план в ЕК, защото страната не може да чака почти до края на годината, посочи Василев.

Актуализацията на бюджета на НЗОК

Според проекта на Министерския съвет, приходите и разходите на НЗОК за тази година са 5,5 млрд. лева.

Разходите на НЗОК за борба с ковид-пандемията за първите седем месеца на годината са 442 млн. лева, каза по време на изслушването в комисията министърът на здравеопазването в служебния кабинет Стойчо Кацаров. От Министерството на финансите добавиха, че предвидените разходи за борба с пандемията през тази година са общо три милиарда лева. В тази сума са включени и помощта за бизнеса, за заетост, както и месечна добавка от 50 лева за пенсионерите.

Какво предлага служебното правителство?

В приходната част на законопроекта за актуализация на държавния бюджет са заложени 28,382 млрд. лв., което представлява ръст от 1,33 млрд. лв. спрямо първоначално заложените приходи. Според мотивите към проектозакона това увеличение се дължи на ефективната дейност на НАП. Казано иначе превишението е формирано от ръст на данъчните постъпления от: корпоративен данък - с 217 млн. лв.; данък върху доходите на физическите лица - с 256 млн. лв.; и от ДДС - с 848 млн. лева.

В частта на неданъчните приходи е отразено увеличение от 30,7 млн. лв., в т.ч. 25 млн. лв. от преизпълнение на приходите от държавни такси поради погасени стари задължения на ВиК дружествата.

Същевременно законопроектът залага увеличение на разходите с 1,217 млрд. лева.

За какво ще бъдат харчени тези пари?

Според мотивите към законопроекта за обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, за нови такива, както и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи е предвиден ресурс в размер на 1,191 млрд. лв., който е обособен в резерва за непредвидени или неотложни разходи.

За справяне с ефекта от пандемията върху икономиката се предвижда осигуряване на средства за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 400 млн. лева.

"Подкрепата за бизнеса е наложително да продължи до края на 2021 г. с цел запазване на съществуващата заетост на работници или служители чрез осигуряване на финансов ресурс на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности вследствие на пандемията от COVID-19", пише в мотивите.

Ето какви са заложените разходи:

  • 34,8 млн. лв. - за обезпечаване на нова целева мярка за компенсиране на ниския размер на дохода на пенсионерите, които не работят и размерът на получаваните от тях пенсии заедно с компенсациите и добавките към тях не надвишава линията на бедност, която за 2021 година е 369 лева.
  • 30 млн. лв. - за обезпечаване разходите за изплащане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст за периода октомври-декември 2021-а.
  • 85,6 млн. лв. - за обезпечаване разходите за целеви помощи за отопление при очакван около 17% ръст на броя потребители за сезон 2021/2022 г. до достигане на 333 000 броя ползватели на помощта при определен месечен размер на помощта от 104,71 лева.
  • 72 млн. лв. - за обезпечаване на разходи по механизма лична помощ по предвид нарастващия тренд в броя на ползвателите до 600-1000 средномесечно от началото на 2021 г., при заложен средномесечен брой на ползвателите от 36 500.

Предлага в централния бюджет за 2021 г. да се предвиди допълнителен финансов ресурс в размер до 200,1 млн. лв. за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията, разпределени, както следва:

  • 46,5 млн. лв. - за закупуване на допълнителни 1 533 037 дози ваксини Pfizer/BioNTech.
  • 118,9 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия. От които за изплащането на допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко ангажиран с дейности, свързани с COVID-19, в размер до 113,9 млн. лева. И 5 млн. лв. за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за периода юли - ноември при цена от 10 лв. на ваксинация.
  • 14,7 млн. лв. - за закупуване на лекарствен продукт Veklury (Ремдесивир), предназначен за лечение на COVID-19 при пациенти с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород. С предвидените средства се осигурява закупуването на около 6 000 флакона месечно или 18 000 флакона за периода от октомври до декември 2021 г.
  • 7,5 млн. лв. - за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на ЕК. С предвидените средства се осигурява закупуване на минимално количество от лекарствения продукт, което да осигури лечение на около 3000 пациенти.
  • 12,5 млн. лв. - за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти.

В Проекта е предложено да бъдат осигурени средства за произвеждане на изборите за президент през 2021 г. С 133 млн. лв. ще се осигурят средства за всички първостепенни разпоредители с бюджет, имащи отношение към изборния процес, при допускане за произвеждане на избори за президент в два тура.

За Комисията за енергийно и водно регулиране са заложени нови 16,3 млн. лв. за изплащане на дължимите суми по съдебни решения от 2021 г.

За програмата за подпомагане на въздушните превозвачи са заложени 30 млн. лева.

За увеличение на средствата в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия са предвидени на 35 млн. лева.

Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за годината за изплащане на вноската на България в общия бюджет на ЕС, отбелязват още вносителите.

"Може да се обобщи, че с изготвения проект се търси баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване в рамките на разчетите по ЗДБРБ за 2021 г. и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране", пише още в мотивите към законопроекта.