Новият член на Управителния съвет на БНБ - Пенка Кратунова положи клетва на официалната церемония в Гербова зала на Президентството, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Убеден съм, че тя ще бъде един полезен, пълноценен член на този ръководен екип на централната ни банка, който ще има много тежки задачи в един не лек период - период на нашата пълноценна интеграция в европейската финансова и парична система с оглед присъединяването ни към Европейския валутен съюз и въвеждането на еврото," посочи президентът Георги Първанов. По думите му - това е мисия не само за запазването на финансовата, валутна и ценова стабилност на страната. Това е един сложен за изпълнение процес на модернизация на банковата система като цяло и на българската икономика. "Убеден съм, че приносът на Пенка Кратунова ще бъде голям, защото познавам нейната дейност до сега, професионалния й опит в областта на банковото дело, като дългогодишен директор на управление на клонови мрежи, регионален директор, прокурист в търговски банки," заяви президентът Георги Първанов. От своя страна Пенка Кратунова благодари за високото назначение и заяви, че ще работи за финансовата стабилност и икономически растеж на страната ни.