17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)
Ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ

Ние от Централна Кооперативна Банка искаме да осъществиш мечтите си. 

Намери нов ДОМ ЗА ТЕБ и твоето семейство, а ние ще ти помогнем да стане твой! Възползвай се от атрактивното ни предложение - ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ с ниска лихва.    

Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!

Можете да получите ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ, ако:

 • имате добър осигурителен доход;
 • работите на безсрочен трудов договор поне от шест месеца при настоящия си работодател;
 • упражнявате свободна професия поне от една година.

Изисквания към доходите Ви:

 • да получавате доходите си по сметка в ЦКБ АД;
 • сумата от всички кредитни задължения на домакинството да не надвишава 55% от доказания нетен месечен доход на семейството;
 • остатъчен нетен месечен доход минимум 250 лева на пълнолетен член от семейството и 100 лева за непълнолетно дете /след приспадане на всички дължими месечни вноски към кредитни и лизингови дружества, включително вноската по искания кредит/;
 • да заплащате поне две битови сметки

Предназначение на кредита

 • Закупуване на недвижим имот и ремонт на имота
 • Рефинансиране на ипотечни кредити за покупка за жилище, отпуснати от други банки

Условия на кредита

 • Срок на погасяване - до 30 години
 • Обезпечение - напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот
 • Процент кредитиране – в зависимост от местонахождението на имота и вариантът за пълна или ограничена отговорност е до 85% от оценката на имота
 • Самоучастие - не по-малко от 10% от стойността на имота

Лихвени условия

 • В случаите, в които клиентът отговаря с цялото си имущество (независимо от валутата):
  • от 3% лихвен процент за целия период

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата.

 • В случаите, в които клиентът отговаря ограничено с предоставеното обезпечение (независимо от валутата) - 5%

ГПР е в размер на 3.10% при кредит в размер на 100 000 лева, срок на изплащане 15 години при лихвен процент 3% (базиран референтен лихвен процент за ипотечни кредити (БРЛПик) + надбавка 2.60%), и включени такса за правно обслужване 60 лева, такса за оценка на имота 120 лева, месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 1.70 лева. Обща дължима сума 124’790.76 лева, размер на месечната вноска 690.59 лева.

 

 

Какво ще Ви струва кредитът? Такси и комисионни

 • Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!
 • Такса за изготвяне на правно становище - 60 лева.
 • Такса за оценка на обезпечението - съгласно тарифата на лицензирания оценител.

При отпускане на ипотечния кредит от ЦКБ АД получавате още:

 • Безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец
 • Безплатна международна дебитна карта Maestro или Visa Electron
 • Възможност за издаване на кредитна картаVisa "CCB - Bulgaria Air" с лимит минимум 1000 лв., с 0% лихва за първите 4 месеца, при кредити за рефинансиране на задължения към друга банка и превод на заплата по сметка в ЦКБ!

Oще услуги на банката

Контакти

Централна кооперативна банка АД, София

Гореща линия 0800 11400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна)

Централно управление
1000 София,
ул. "Раковски" 103
тел: 02/9266 266
факс: 02/9804 386
телекс: 02/24 067
www.ccbank.bg

Работно време на повечето клонове: 8.30-17.00 часа. Някои клонове работят до 16.30 часа в делничен, други имат удължено работно време или работят и в събота.
При открадната или загубена карта
В случай, че Вашата карта е открадната или изгубена, е необходимо да се обадите в ЦКБ или Борика, за да я блокирате.
В ЦКБ - денонощно на телефони: (02) 9266 523 и (02) 9266 527 0889 934 694
В БОРИКА - денонощно (за да блокирате картата в БОРИКА е необходимо да знаете нейния номер) на телефони (02) 8705 149 и (02) 9702 616