По време на Деня на капиталовите пазари, провел се в С.Петербург на 26 септември 2008г., както и на конференция вчера в Лондон, Управителният съвет на Райфайзен Интернешънъл потвърди перспективите и целите си, въпреки тежката пазарна среда. "Изключително сме горди от факта, че перспективите и целите ни остават непроменени, въпреки глобалната финансова криза и причината за това е нашият бизнес модел”, заяви в С.Петербург Херберт Степич, Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл. "Целта ни за финансовата 2008 г. продължава да бъде консолидирана печалба от около 1 млрд. евро. Освен на други фактори, това антициклично представяне се дължи и на изключително високата култура на риск мениджмънт и отличната репутация на нашия бранд”, допълни той. Райфайзен Интернешънъл си поставя за цел ръст на активите от най-малко 20% годишно до 2010 г., планът за показателя разходи/приходи е той да възлезе на около 56%, а показателят риск/приходи на около 15%. За 2010 г. компанията си е поставила за цел Възвращаемост на капитала преди данъци от над 25%. "Имаме изключително стабилна капитализация, с капиталова адекватност на банковия портфейл от първи ред (включваща пазарния и операционен риск), възлизаща на 8.2%. Като се добавят и приходите от първата половина на 2008г., тя ще възлезе на повече от 9%. Имайки предвид това, както и традиционно добрия ни достъп до финансиране, най-вече поради високото ниво на депозитите от клиенти, както и РЦБ като стабилен основен акционер, ние сме напълно уверени, че ще успеем в настоящата среда”, заяви Мартин Грюл, Главен финансов директор на Райфайзен Интернешънъл.