Близо 6000 земеделски стопани, заявили площи с полски и оранжерийни зеленчуци, получават подпомагане по схемите, за които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31 януари 2018 г., съобщиха от фонда.

Общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци /основна група/ е 25 663 654 лева и по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство е 5 843 889 лева.

Земеделските стопани, заявили Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци /основна група/, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите площи над 30 хектара. Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив, съгласно приложение 5 от Наредба 3 от 17 февруари 2015 г.