Партьорството с Агенция за Подбор на Персонал е рентабилен и ефективен начин за наемане на високо квалифицирани специалисти, отговарящи на изискванията на вашия бизнес.

Знаете ли, че партньорството със специалисти по подбор на персонал може да бъде много полезно не само за наемащите мениджъри, но и за вашата компания като цяло?

Ето основните причини, поради които трябва да използвате агенция за подбор на персонал:

По-бърз подбор

Използването на агенция за подбор на персонал ще съкрати времето, което е определено за овакантяване на отворените позиции. Рекрутърите могат да намерят кандидатите много по-бързо от вас, тъй като те използват най-новите технологии и бизнес решения, за да набавят точните кандидати за кратък период от време. Те разполагат с огромна база данни за таланти, мрежа от връзки и достъп до скъпи системи, които помагат за локализиране на хора дори и с трудни за намиране умения.

Високо квалифицирани кандидати

Партнирането с агенция за подбор на персонал увеличава възможността ви за среща с висококачествени кандидати, притежаващи умения и опит във вашия сектор. Агенцията разполага с база данни с предварително проверени и реферирани кандидати. За това ви предоставя само тези, които вече са били внимателно оценени и интервюирани.

Рекрутърите се занимават с кандидати ежедневно и са експерти в скрининг, интервюиране и анализиране на пригодността на кандидатите за роли в различни бизнеси. Можете също да получите консултантски съвети и съдействие за гладко протичане на процесите по интервюиране и наемане.

Познаване на пазара

Най-добрите специалисти по подбор на персонал получават доста знания за сектора, чрез разговорите си с клиенти и кандидати. От агенцията за подбор, можете да получите ценна информация и добри съвети.

Когато използвате агенция за подбор на персонал, вие получавате достъп до техните познания за текущите сложности при наемане и за пазарните тенденции във вашия сектор, за които може би не сте знаели.

Познания за подбор на специалисти

Вашият бизнес расте и се променя, и на служителите ви може да се наложи да провеждат сложни интервюта за редица позиции, с които не са запознати.

Агенциите разполагат с рекрутъри, които са специализирани в подбора на персонал за различни области. В Top Skill Recruitment - Агенция за Подбор на Персонал София имаме екипи специализирани по подбор на персонал в различни области на бизнеса: информационни технологии, финанси и счетоводство, маркетинг и продажби, инженерство, производство, строителство, енергетика и др.

Откриване на пасивни таланти

Агенцията за подбор на персонал може да открие и да преговаря с онези кандидати, които в момента не търсят активно нова работа, но не биха били идеалните за вашият бизнес. Рекрутърите знаят как да търсят тези хора и да ги стимулират, за да направят ход за промяна.

Спестяване на разходи

  • Избягвате разходи за публикуване на обявите за работа
  • Освобождавате от отговорност вашият персонал, който може да продължи да изпълнява обичайните си задължения
  • Временното наемане на агенция за подбор е по-евтино от допълнителното заплащане на вашия персонал за извънреден труд
  • Намалява се вероятността и разходите за "неподходящ подбор на кандидат"
  • Ако използвате същата агенция за подбор, процеса е по-бърз и намалявате бъдещите разходи за наемане
  • Намалявате разходите за обучение, ако наемате обучени и квалифицирани кадри

В материала има продуктово позициониране