Започна изграждането на нова пречиствателна станция за отпадъчни води в Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед - гр. Етрополе. Инвестицията е част от програмата на компанията за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище "Елаците". Устойчивото и отговорно управление на Елаците-Мед задължава ръководството на дружеството да предприеме всички необходими мерки, свързани с намаляване на рисковете за околната среда. Изграждането на новата - трета пречиствателна станция на рудника, е поредната сериозна стъпка за постигане на целите на компанията и Група ГЕОТЕХМИН за още по-високо качество на повърхностните води в района на дейността.

Избрана е технология на EnviroChemie - Германия, която предлага устойчиво и ефективно решение за пречистване на повече от един замърсител едновременно. Станцията се изгражда в непосредствена близост до съществуващата ПСОВ на компанията по технология на Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТЕС). Проектът е разработен от Геопроект ЕООД, а строител е Геострой АД, част от Група ГЕОТЕХМИН.

По време на събитието за старта на строежа на съоръжението кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров се обърна към проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител, д-р инж. Иван Вутов, зам.-управител на Геотехмин и ръководството на компанията-инвеститор с думите: "Радвам се, че на територията на община Етрополе ще бъде изградено трето пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. Малко са кметовете в България, които могат да се похвалят, че в техните общини с миннодобивна дейност има пречиствателни съоръжения. Като кмет се гордея с това".

проф. дтн.инж Цоло Вутов, Снимка: Ромео Чолаков

Пречиствателната станция се очаква да влезе в експлоатация през 2025 г. С новото съоръжение ще се осигури по-добро опазване на водните ресурси на р. Малък Искър в съответствие със законовите изисквания.

Снимка: Ромео Чолаков

Съдържание на: Геотехмин