"Инвестбанк" АД и Националния университетски център "Геопространствени изследвания и технологии" към Геолого-географски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" сключиха споразумение за сътрудничество.

 Една от темите, по които двете институции ще си партнират, е устойчивото развитие. След последните европейски регулации на тема ESG, банковите институции в Европа ще трябва променят начина по който извършват оценките на риска за своите активи, а през 2024 и 2025 г. ще бъдат направени и първите доклади по темата ESG.

 "Като отговорна и устойчива банка, Инвестбанк вече работи по внедряването на разширените изисквания за отчитане и методологията, по която ще оценява рисковете за своите активи. За да бъдем максимално прозрачни и добре подплатени с конкретни и научни данни имаме нужда от партньор, който намерихме в лицето на СУ "Св. Климент Охридски" и Националния университетски център "Геопространствени изследвания и технологии". Благодарение на геопространствените анализи и модели, които ще ни предостави, ние ще можем отговорим на новите регулации и да внесем предвидимост, спрямо ESG политиките, в целия процес по кредитиране", каза Светослав Миланов, председател на УС и изпълнителен директор на Инвестбанк.

 "Центърът разполага с уникални технологии, с които реализираме изследователски дейности в областта на геопространствените и геоинформационни системи. С тези технологии изготвяме изследвания и анализи, които помагат за по-доброто териториално и градското планиране, пространственото моделиране и създаване на цифрови пространствени модели, приложими в картирането и оценката на риска, свързан с климатичните промени и неблагоприятните хидросферни явления", каза от своя страна проф. д-р Климент Найденов - декан на Геолого-географския факултет и член на управителния съвет на СУ "Св. Климент Охридски".

 Сътрудничеството между Инвестбанк и университетският център ще бъде дългосрочно. То бе подписано от Светослав Миланов и проф. Найденов. Освен тях на подписването присъстваха и Стоян Цветков - член на УС на Инвестбанк и доц. д-р Стелиян Димитров, директор на Национален университетски център "Геопространствени изследвания и технологии" към Геолого-географски факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

 

Съдържание на: Инвестбанк.