Серията от живописни творби "Линия между две полета" е изградена изцяло от положени цветни ивици, които формират внушението за пейзажни гледки и се помещава между две полета - на фигуративното изкуство и абстрактната чувственост. Разпознаваемите образи са обект на фигуративно изкуство, а линиите, които ги съставляват, действат като код на абстрактния език, които ги извеждат като основен стилистичен почерк. Разграничението произлиза от факта, че цветните линии преднамерено акцентират въздействието си от силния контраст, наситеност и всякакъв отказ за придобиване на светлосенъчна величина в полза на обекта. По този начин цветната линия сякаш действа самостоятелно, а обектният свят е само повод за проявяване на цветните величини.

Картините са преизпълнени с личностния свят на авторката и са не само образ на референтната природа, но и интроспективен обект. Чрез изграждане на централна точка, с която общото е свързано чрез концентрично подреждане на непримирими елементи, е представен инстинктивният ѝ импулс. С редуването на контрастни тонове е създадено оптическото усещане за динамика на атмосферата, така макар и силно дефинирани граници, творбата действа като неспокойна и емоционално натоварена.

Изложбата може да бъде разгледана в УниКредит Студио на пл. "Света Неделя" № 7 до 1 юни, всеки делничен ден между 10:00 - 18:00.

Снимка: УниКредит Булбанк


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.