• Персонализирани оферти, по-малко хартия и по-бърз процес са част от допълнителните услуги за собствениците на малкия бизнес
  • Предварително одобрените заеми ще дадат възможност на клиентите да развиват бизнеса, като отделят повече време за това, което ценят най-много - техните клиенти

УниКредит стартира предлагането на предварително одобрени заеми в подкрепа на малкия бизнес в седем страни в Централна и Източна Европа: България, Хърватия, Сърбия, Чехия, Словакия, Румъния и Унгария. С предлагането на бързо и облекчено решение за кредитиране, бизнес клиентите получават достъп до финансов ресурс за поддържане или увеличаване на своите дейности, ограничавайки необходимостта от документация и без нужда от допълнително обезпечение.

"Разбираме уникалните предизвикателства, пред които са изправени собствениците на малък бизнес и сме ангажирани да им осигурим нужната подкрепа за успех. Със стартирането на предварително одобрени заеми, ние предоставяме на нашите клиенти бързи и лесни решения за кредитиране, така че да могат да съсредоточат повече време на бизнеса си и техните клиенти", коментира Пиер-Ив Геган, Директор на Банкиране на дребно за ЦИЕ в УниКредит.

Новото предложение за кредитиране е адаптирано към най-често срещаните потребности на собствениците на малък бизнес и техните притеснения относно управлението на финансите. Това е възможно чрез намаляване на документацията за предварително одобрение и ускоряване на процеса на одобрение чрез подобрена автоматизация.

"Това е поредната инициатива на банката в подкрепа на бизнеса. С нея се стремим да отговорим адекватно на очакванията на малките и микро предприятия в днешната динамична среда, като улесняваме достъпа им до финансиране. Клиентите в обхвата на предложението могат да получат кредит за своя бизнес бързо и при изключително опростена процедура за кандидатстване. В допълнение на новото ни предложение, предоставяме възможност и за изцяло дистанционен процес на обслужване и дигитално подписване на необходимата документация за кредита", коментира Борислав Генов, директор Банкиране на дребно и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

"Тази нова инициатива, ориентирана към клиента, представя силата на УниКредит като международна група", споделя директорът на Централна Европа Джанфранко Бизани и директорът на Източна Европа Теодора Петкова. "Обединявайки нашите ресурси и експертиза между различни страни, имаме възможност да предложим цялостно решение, което отговаря на малкия бизнес в Централна и Източна Европа. Тази програма за предварително одобрени заеми е отличен пример за това как можем да създаваме стойност за нашите клиенти, като използваме силните страни на нашата международна мрежа и ясна рамка на риска."

УниКредит е отдадена да подкрепя местните общности и е ангажирана да подпомага малкия бизнес да отключат своя потенциал, растеж и успех.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.