В съответствие с ангажимента си да допринася за чиста околна среда, УниКредит се присъедини към Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Това е обединение на банки от целия свят, които се ангажират да направят техните инвестиционни и кредитни портфейли с глобалната цел за нулеви емисии преди 2050 г, в съответствие с амбициозните задачи, поставени от Парижкото споразумение за климата.

NZBA включва повече от една трета от глобалните банкови активи, има над 76 членове от 35 държави и 54 трилиона долара общи активи. Организацията е важна стъпка в мобилизирането на финансовия сектор в управлението на климатичните промени. Тя показва жизненоважната роля на банките в подкрепа на глобалния преход на реалната икономика към нулеви емисии.

Членовете на алианса се ангажират с:

  • Да си поставят междинни цели до 2030 г. или по-скоро в приоритетните сектори
  • Да поставят на фокус секторите с най-голямо въздействие върху климата - тези с най-големи парникови емисии
  • Да публикуват ежегодно информация за емисиите и тяхното ниво
  • Да работят с най-доброто достъпно научно познание в областта
  • Да си поставят първите цели до 18 месеца от присъединяването и да започнат ежегодно да докладват напредъка
  • Стратегията, свързана с ролята на банката в управлението на климатичните промени, да бъде наблюдавана на най-високо управленско ниво.

УниКредит присъединява към други водещи компании от банковия сектор в тези колективни усилия за постигане на нулеви емисии до 2050 г. Очакваме с нетърпение да се ангажираме с нашите клиенти, за да ги подкрепим в техните планове за преход и да ускорим действията по климата. Повече подробности за ESG стратегията на групата ще бъдат оповестени на предстоящия ден на инвеститорите като част от новия бизнес план на групата.

"УниКредит се гордее, че се присъедини към Net-Zero Banking Alliance и се ангажира да приведе нашите кредитни и инвестиционни портфейли в съответствие с целите за нулева нетната стойност на емисиите до 2050 г. Това е важен момент в нашето пътуване към по-устойчиво бъдеще и е необходимо действия, за да фокусираме вниманието и в крайна сметка да допринесем за постигане на значителен напредък в тази област.", коментира Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит.

"Ние съществуваме като компания, за да подкрепяме клиентите си през всички предизвикателства, пред които са изправени и това включва подпомагане на индустриите да се адаптират към променящия се свят. В краткосрочен план това ще означава работа с компании, които може би са само в началото на своя път към устойчивост. Ще го правим, само ако смятаме, че този път е едновременно реалистичен и в крайна сметка полезен за всички заинтересовани страни, включително за околната среда. Да се ​​направи друго би било безотговорно и би работило срещу клиентите, които обслужваме като част от ангажимента ни към цяла Европа", допълва той.

"Целта ни е да допринесем за постигането на положителен и устойчив преход към зелена енергия, който причинява възможно най-малко вреда както на планетата, така на хора. Подписването ни на банковия алианс Net-Zero е ангажимент да помогнем на обществото да направи тази промяна. не е процес за една нощ, но вярвам, че 2050 г. е правилната цел за нашата индустрия да се ангажира и очаквам с нетърпение промените, които ще дойдат. ", казва Орчел.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.