УниКредит Булбанк е отличена с наградата "Най-добра банка попечител" в България в ежегодните награди на Global Finance. Престижното признание подчертава ангажимента на банката да предоставя висококачествени услуги и иновации в сферата на транзакционното банкиране.

Борислав Бангеев, Директор "Корпоративно Банкиране" УниКредит Булбанк, коментира: "Горди сме за пореден път да бъдем отличени с тази значима награда от лидер като Global Finance. Тази награда е признание за непрекъснатия ни стремеж към иновации и отлично обслужване на нашите клиенти. Ще продължим да работим усилено, за да предложим най-добрите решения в сферата на трансакционното банкиране и попечителските услуги."

Успехът на УниКредит Булбанк е част от постиженията на групата УниКредит, която беше наградена в редица категории:

  • Най-добра банка за управление на парични средства в Италия
  • Най-добра банка попечител в ЦИЕ, Австрия, Босна, България, Унгария, Сърбия, Словения
  • Най-добра банка за трансакционно банкиране в Централна и Източна Европа
  • Най-добра банка за събирания в Централна и Източна Европа

Ежегодните награди на Global Finance се определят от редакционния екип на списанието, като критериите включват отношенията с клиентите, качеството на услугите, конкурентните цени, продуктовите иновации, технологичните платформи, познаването на местните разпоредби и практики, както и представянето на банките, за да се изберат институциите, които предоставят най-добрите услуги както на местните, така и на глобалните пазари.

Успехите на УниКредит са следствие от създаването на новата продуктова фабрика за групови разплащателни решения в отговор на нарастващото търсене на иновативни, персонализирани платежни продукти в цялата индустрия. В развитието на банката ключов акцент са предлагането на иновативни решения в областта на транзакциите и кореспондентското банкиране, фокус към клиентите и оперативно съвършенство в областта на глобалните услуги за ценни книжа, което осигуряват размера, мащаба и синергиите за най-добрата паневропейска банка за транзакции.

"Новата ни структура при разплащателните услуги при обслужването на ритейл, корпоративни и институционални клиенти, уникалният ни отпечатък в областта на трансакциите, търговско финансиране, факторинг и кореспондентското банкиране и най-добрите глобални попечителски услуги осигуряват по-голяма синергия, при която най-добрите практики от всички мрежи на банката могат да бъдат оптимизирани и приложени на местно ниво", добавя Бангеев.

Снимка: УниКредит Булбанк

Съдържание на: УниКредит Булбанк