УниКредит Булбанк е призната за най-добрата банка в сферата на частното банкиране от международните издания The Banker и PWM. В продължение на няколко месеца в комисия от 16 членове от четири континента е изследвано по какъв начин банковият сектор е отговорил на ключовите тенденциите за дигитализация, комуникация и инвестиции в посока отговорно и устойчиво управление (ESG), чието значение пандемията от Covid -19 подсили.

Лидери в класацията Private Banking Awards 2021 са именно тези банки, които са крачка по-напред при удовлетворяването на клиентските потребности, изискващи опит в отговорното и устойчиво управление, алтернативните канали и технологиите.

Престижното международно отличие е признание за доверието на клиентите, избрали ефективното партньорство с най-голямата банката по активи в България и екипа на Частно банкиране на УниКредит Булбанк.

В Частното банкиране стратегическата цел на УниКредит Булбанк е да бъде максимално близо да своите клиенти чрез действия в три ключови направление: обслужване чрез фокус върху потребностите на клиентите и предоставяне на най-добрите в своя клас продукти; финансови решения и услуги, персонализирани за всеки клиент и не на последно място развитие и надграждане на мобилното банкиране, давайки свобода и гъвкавост на клиентите при управление на финансите им.

"Предлагаме обслужване, базирано на индивидуални решения. Това, заедно с нашия опит и прозрачност, са сред нещата, които клиентите ценят най-много. Същевременно, надграждайки предлаганите услуги в сферата на мобилното банкиране и инвестиции през онлайн банкиране, осигурихме на клиентите си повече свобода да управляват своите финанси, подобрихме клиентското изживяване и доказахме за пореден път, че сме близо до тях", коментира Борислав Генов, директор "Банкиране на дребно" на УниКредит Булбанк.

Крайната цел на банката е да изгради устойчиви, дългосрочни отношения с клиентите, като защитава и увеличава техните активи. "През 2020г. постигнахме, съвместно с клиентите на Частно банкиране, 4% ръст на общите финансови активи и запазихме темпото на увеличаване на дела на инвестициите сред тях. Въпреки пандемията, през 2020 осигурихме непрекъснатост на бизнеса. Свидетели сме на тенденция, която ще продължи и в близко бъдеще - клиентите ще се опитват да преодолеят отрицателните лихви в еврозоната и ще търсят нови възможности да запазят спестяванията си по целия свят", допълва Дарин Пешев, директор Частно банкиране.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк.