След едно бурно и изпълнено с ревизии на закони и планове лято октомврийският брой на списанието на ЕСО "Енергетика - Електроенергийни ракурси" дава думата на специалистите и техните коментари за бъдещето на българската енергетика.

Броят започва с разговор с председателя на УС на Института за енергиен мениджмънт разговор Славчо Нейков, който вижда корена на проблемите в липсата на дългосрочна визия за развитие на енергийния сектор, каквато трябва да залегне в нова енергийна стратегия на страната.

В интервю с икономиста Калоян Стайков обсъждаме ревизираните териториални планове за справедлив преход на въглищните региони у нас, които никак не изглеждат справедливи за непреклонно протестиращите енергетици, блокирали с недоволството си пътища и магистрали.

За ядрената енергетика като стратегическа за бъдещето на Европа и България говори евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова. Тя коментира в детайли и европейския акт за промишленост с нулеви нетни емисии.

Отново даваме думата на д-р Теодора Пенева от Института за икономически изследвания при БАН за оценка на залегналите във вече приетия Закон за енергетиката средства за защита на енергийно бедните и уязвими потребители при излизането им на свободния пазар на електроенергия от началото на 2026 година.

Не подминаваме и темата за необходимите инициативи за постигане на енергийна ефективност при домакинствата и питаме за актуалната ситуация изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев.

В рубриката "Експертният капитал на ЕСО" срещата е с две дами- експерти в дирекция Финанси и бюджет на дружеството. Те споделят, че Електроенергийният системен оператор е сред най-престижните компании в България и е уникален шанс за професионална реализация. Доказва го и успешният финал на обучението на 26 студенти, участвали в третото издание на лятната стажантска програма на ЕСО. Срещата с бъдещите енергийни специалисти е в рубриката "С поглед в бъдещето".

Целият брой може да видите тук >>>


Материалът е предоставен от Електроенергийния системен оператор.